www.aukcenadace
 Domů                |                Nabídka obrazů (Kat 1-22)                |                Nabídka obrazů (ID 1 - 32)                |                Nadace                |        Kontakty
 

Nadace pro transplantace kostní dřeně

My a naše cíle

Nadace pro transplantace kostní dřeně pomáhá již od roku 1992 po celé České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí podpory jsou dárcovství a transplantace krvetvorných buněk. Nadace podporuje také zlepšování vybavení hemato-onkologických center a laboratoří, přispíváme na vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu v oblasti hemato-onkologie transplantační medicíny. Podporujeme pacienty, kteří se díky své nemoci dostali do tíživé životní situace.

Finanční prostředky získává Nadace pro transplantace kostní dřeně od sponzorů, z darů fyzických a právnických osob, grantů, z výnosů vlastního jmění a výtěžků benefičních akcí.

Nadace je živou organizací, která může svůj program naplňovat jen díky podpoře široké veřejnosti. Za pomoci spolupracovníků po celé České republice jsou každoročně organizovány akce na podporu Nadace.


           

           

Jak nás můžete podpořit?
  • odesláním jednorázové dárcovské SMS ve tvaru DMS KOSTNIDREN na číslo 87 777 nebo pomáhat můžete celý rok. Použitím hesla DMS ROK KOSTNIDREN (Za Vašich 30 Kč DMS získá nadace 28,50 Kč)
  • objednáním Cashback card pro Dřeň - 1% z vašeho nákupu putuje na Nadaci

  • jednorázovým darem nebo trvalým příkazem na účet č. 043 43 043/0300


  • nákupem darovaných obrazů od českých umělců
Žádný dar ani pomoc pro nás není malá.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Nadace pro transplantace kostní dřeně   *   Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň   *   č.ú. 4343043/0300   *   www.kostnidren.cz   *   nadace@kostnidren.cz