www.aukcenadace
 Domů                |                Nabídka obrazů (Kat 1-22)                |                Nabídka obrazů (ID 1 - 32)                |                Nadace                |        Kontakty
 

Nadace pro transplantace kostní dřeně
Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň
Tel: 602 685 768, 702 088 363

nadace@kostnidren.cz

www.kostnidren.cz

https://www.facebook.com/NadaceKostniDren

IČ: 45333378
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Plzeň, č.ú. 43 43 043/0300


Nadace pro transplantace kostní dřeně   *   Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň   *   č.ú. 4343043/0300   *   www.kostnidren.cz   *   nadace@kostnidren.cz